گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۵۴

 

هر حلقه زلفت زفن یکدیگر
هستند نهان در شکن یکدیگر
از بهر ربودن دل و غارت جان
کردند زبان در دهن یکدیگر


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی