گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۶

 

ای پیش تو حاسدانت‌ را سنگی نه
در جنب تو دشمنانْت‌‌ْ را رنگی نه
ملک از ملکان بری و آهنگی نه
لشکر شکنی و در میان جنگی نه


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی