گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶۸

 

این طرفه که یار در دامن گنجدجان دو هزار تن در این تن گنجد
در یک گندم هزار خرمن گنجدصد عالم و در چشمهٔ سوزن گنجد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳۹

 

شادم که غم تو در دل من گنجدزیرا که غمت بجای روشن گنجد
آن غم که نگنجد در افلاک و زمیناندر دل چون چشمهٔ سوزن گنجد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی