گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۸

 

در تکیه قلندران چو بنگم دادند
در کاسه بجای لوت سنگم دادند
گفتم ز چه روی خاست این خواری ما
ریشم بگرفتند و به چنگم دادند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر