گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۰۷

 

ای زلف توی که با همه نیرنگش
می بوسه دهی بر آن لب می رنگش
آن غمزۀ او نه بس حریفست، مکن
بازی فراخ با دهان تنگش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل