گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵۹

 

صد نام زیاد دوست بر ننگ زدیمصد تنگ شکر بدین دل تنگ زدیم
ای زهرهٔ ساقی دگر لاف نماندکز سور قرابهٔ تو بر سنگ زدیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی