گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰۶

 

من شیشه زنم بر آن دل سنگ خوششتا جنگ کند بشنوم آن جنگ خوشش
تا بفروزد به خشم آن رنگ خوششتا بخراشد مرا بدان چنگ خوشش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی