گنجور

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

کی باشد ازین تنگ برون آمدنم
نامست ازین ننگ برون آمدنم
گویی مگر از سنگ برون می آید
پروانه از سنگ برون آمدنم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی