گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷

 

آن بت که دل مرا فرا چنگ آورد
شد مست و سوی رفتن آهنگ آورد
گفتم: مستی، مرو، سر جنگ آورد
چون گل بدرید جامه و رنگ آورد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی