گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۳

 

گر دریا را همه نهنگان گیرندور صحرا را همه پلنگان گیرند
ور نعمت و مال چشم تنگان گیرندعشاق جمال خوب رنگان گیرند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی