گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۴۶

 

لب بر لب هر بوسه ربائی بنهینوبت چو به ما رسد بهائی بنهی
جرم را همه عفو کنی بی‌سببیوین جرم مرا تو دست و پائی نهی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی