گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

 

جانانه که آمد گل و گلشن همه او
در گلشن جان سنبل و سوسن همه او
برداشته از میانه پندار دویی
هم او همه گشته و هم من همه او


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی