گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴۲

 

شب چون دل عاشقان پر از سودا شداز چشم بد و نیک جهان تنها شد
با خون دلم چون سفر پنهانیگویند اشارتی که وقت آنها شد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی