گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹

 

سرمایهٔ عمر آدمی یک نفسست
آن یک نفس از برای یک همنفسست
با همنفسی گر نفسی بنشینی
مجموع حیات عمر آن یک نفسست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر