گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۴۰

 

شد باد مطّرا گر پیرامن سرو
آورد چنار دست در گردن سرو
ابر آمد و برداشت بصد لابه گری
گردی که نشسته بود بر دامن سرو


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل