گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹۹

 

کو پای که او باغ و چمن را شایدکو چشم که او سرو و سمن را شاید
پای و چشمی یکی جگر سوخته‌ایبنمای یکی که سوختن را شاید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی