گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۱

 

گاهی چو ملایکم سر بندگیست
گه چون حیوان به خواب و خور زندگیست
گاهم چو بهایم سر درندگیست
سبحان الله این چه پراکندگیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر