گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷۶

 

قومی به خرابات تو اندر بندندرندی چند و کس نداند چندند
هشیاری و آگهی ز کس نپسندندبر نیک و بد خلق جهان میخندند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی