گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰۸

 

ما بسته بدیم بند دیگر آمدبیدل شده و نژند دیگر آمد
در حلقهٔ زلف او گرفتار بدیمدر گردن ما کمند دیگر آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی