گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۵

 

ای مشفق فرزند دو بیتی می‌گوهردم جهت پند دو بیتی می‌گو
در فرقت و پیوند دو بیتی می‌گودر عین غزل چند دو بیتی می‌گو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی