گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۶

 

تا کی زجهان پر گزند اندیشه
تا چند زجان مستمند اندیشه
آن کز تو توان ستد همین کالبدست
یک مزبله گو مباش چند اندیشه


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر