گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

تشویر بتان از رخ رخشان تو خاست
تسکین روان از لب خندان تو خاست
هرچند دوای جان ز مرجان تو خاست
درد دل من ز درد دندان تو خاست


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی