گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱۳

 

دارم گله از درد نه چندان چندان
با گریه توان گفت نه خندان خندان
در و گهرم جمله بتاراج برفت
آن در و گهر چه بود دندان دندان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر