گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۹۶

 

جمعی ز کتاب سخنت می جویند
جمعی ز گل و نسترنت می جویند
آسوده جماعتی که رو از دو جهان
بر تافته از خویشتنت می جویند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی