گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۱

 

ساقی بر من چو جام روشن بنهاد
جانم بهوای خدمتش تن بنهاد
عقلم چو صراحی ار چه گرد نکش بود
حالی چو پیاله دید گردن بنهاد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل