گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۰

 

ای نیک نکرده و بدیها کرده
و آنگاه نجات خود تمنا کرده
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود
ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر