گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۷۶

 

از هیبت تو به روم کفار نماند
وز نصرت تو به روم زنار نماند
با عدل تو در زمانه تیمار نماند
با جود تو در خزانه دینار نماند


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی