گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸

 

ما اطیب ما الذما احلاناکنا مهجا ولم نکن ابدانا
این شأبنا کرامة مولانایعفو و یعیدنا کما ابدنا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی