گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱۹

 

من دم نزنم از این جهان دمگیرمن در طربم همه جهان ماتم گیر
بیدق ببری ز ما ولی شه نبریما و رخ شه هزار بیدق کم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید » شمارهٔ ۵۳

 

در قلزمِ توحید دو عالم کم گیر

هر چیز که هست قطرهای شبنم گیر

گر دامن من بماند در دست تو هم

آنگاه به دست دامنم محکم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار