گنجور

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۴ - رباعی

 

راه طلب تو خار غمها داردکو راهروى که این قدمها دارد
دانى که ز روشناس عشق است آنکوبر چهرهٔ جان داغ ستمها دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ