گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱

 

عشق تو کرای شادی و غم نکند
عمر تو کرای سور و ماتم نکند
زخم تو کرای آه و مرهم نکند
چه جای کراییم کراهم نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳

 

یک دم سر زلف خویش پر خم نکند
تا کار مرا چو زلف درهم نکند
خارم نهد و عشق مرا کم نکند
خاری که چنو گل سپر غم نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۸

 

با آنکه دلم ز وصل خرم نکند
یک ذره ز سرکشی خود کم نکند
از رشک حرام کرد بر چشمم خواب
تا دل طمع خیال ازو هم نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل