گنجور

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴

 

فردا که محققان هر فن طلبند
حسن عمل از شیخ و برهمن طلبند
از آنچه دروده‌ای، جوی نستانند
وز آنچه نکشته‌ای، به خرمن طلبند


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

فردا که معاملان هر فن طلبند
حسن عمل از شیخ و برهمن طلبند
زان ها که دروده ای جوی نستانند
آن ها که نکشته ای به خرمن طلبند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی