گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۱

 

از حال من سوخته خر من بررس
شرح غم هجر خواهی از من بررس
گر درد دل منت ز من باور نیست
ای دوست روا بود، ز دشمن بررس


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل