گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۵۲

 

ماییم و وجودی ز عدم ناخوشتر
عیشی چو زمانه دم بدم ناخوشتر
وین طرفه که شد در طلب چیزی خوش
مرگ من و زندگی ز هم ناخوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل