گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۶

 

سودای تو بر دگر صنم می بندم
هیچم نگشاد از آن وهم می بندم
این بی مغزی از قلم آموخته ام
کم سر بدو شاخ است و قدم می بندم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل