گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۱۱

 

بیمارم و زیر بار غم می باشم
تا شود شویّ و من دژم می باشم
روزی که بتر بوم بهت می افتد
آخر نچنان بهم که هم می باشم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل