گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۴

 

چشم و دل من زبس که پر غم شده اند
در تاب فتاده اند و پر نم شده اند
وانگه ز برای کشتن آتش غم
خون دل و آب دیده در هم شده اند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل