گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸۴

 

مردان همه برگ ترک عالم سازند
کی تخت قباد و مسند جم سازند
بر چرخ، ستاره گر ندارند چه باک
آیینه زنان نگین خاتم سازند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی