گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۶

 

از هر چه نه از بهر تو کردم توبه
ور بی تو غمی خوردم از آن غم توبه
و آن نیز که بعد ازین برای تو کنم
گر بهتر از آن توان از آن هم توبه


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر