گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «مبایستی»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳۳

 

غم جمله نصیب چرخ خم بایستی

یا با غم من صبر بهم بایستی

یا مایهٔ غم چو عمر کم بایستی

یا عمر به اندازهٔ غم بایستی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۸۸

 

دردیدۀ روزگارنم بایستی

یا با غم من صبر بهم بایستی

یا مایۀ غم چو عمر کم بایستی

یا عمر باندازۀ غم بایستی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل