گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳۸

 

هان ای دل خسته وقت مرهم آمدخوش خوش نفسی بزن که آن دم آمد
یاریکه از او کار شود یاران رادر صورت آدمی به عالم آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی