گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۵

 

نه یاری ازین دلگسلی هست مرا
نه جز غم عشق حاصلی هست مرا
وآنگه گویی مرا که دل خوش می دار
خاموش، کدام دل؟ دلی هست مرا؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل