گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۹

 

دایم ز ولایت علی برخواهم گفتچون روح قدس نادعلی خواهم گفت
تا روح شود غمی که بر جان منستکل هم و غم سینجلی خواهم گفت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

دائم ز ولایت ولی خواهم گفت
چون روح قدس نادعلی خواهم گفت
تا رفع شود غمی که برجان منست
کُلُّ هَمٍّ سینجلی خواهم گفت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی