گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

 

آنکس که درون سینه را دل پنداشتگامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت
تسبیح و سجاده توبه و زهد و ورعاین جمله رهست خواجه منزل پنداشت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲

 

آن کس که درون سینه را دل پنداشت
گامی دو نرفته، جمله را حاصل پنداشت
علم و ورع و زهد و تمنا و طلب
این جمله رهند، خواجه منزل پنداشت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی