گنجور

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۶

 

تا ره نبری به هیچ منزل نرسی
تا جان ندهی به هیچ حاصل نرسی
حال سگ کهف بین که از نادره‌هاست
تا حل نشوی به حل مشکل نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی