گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۰۹

 

اجری ده ارواحی و سلطان ابدگرچه به قلب بهاء دینی و ولد
بگذار که ساغر وفا در شکندچون شیشه شکست پای مستان بخلد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی