گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۰

 

هم آینه‌ایم و هم لقائیم همهسرمست پیالدهٔ بقائیم همه
هم دافع رنج و هم شفائیم همههم آب حیات و هم سقائیم همه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی