گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۴۸

 

ما را ز هوای خویش دف زن کردیصد دریا را ز خویش کف زن کردی
آن وسوسه‌ای را که ز لاحول دمیددر کشتی ما دلبر وصف‌زن کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی