گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۹

 

حورا به نظارهٔ نگارم صف زد
رضوان بعجب بماند و کف بر کف زد
آن خال سیه بر آن رخ مطرف زد
ابدال زبیم چنگ در مصحف زد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر