گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۱

 

ای نطق تو آب زندگی را منبع
در هر نفست نفیس گنجی مودع
آلوده مکن دهان بما لا یعنی
فرسوده مکن زبان بما لاینفع


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۱

 

گشتی به وقوف بر مواقف قانع
شد قصد مقاصدت ز مقصد مانع
هرگز نشود تا نکنی کشف حجب
انوار حقیقت از مطالع طالع


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر